برنج بکارید طلا ببرید!

طرحی در حوزه کشاورزی به عمل درآمد که اگر در زمین کشاورزی خود برنج بکارید می توانید به میزان زیادی طلا برنده شوید. این طرح به دلیل افزایش اشتغال مطرح شد.با آراد برندینگ تماس بگیرید.

درایران برنج جزء اساسی در سفره مردم می باشد که به دلیل گرانی، خرید برنج کامفیروز برای مردم کمتر شده است و به همین منظور استان فارس خرید اقساطی را مطرح کرده است.

قیمت برنج کامفیروز تحت تاثیر عوامل مختلفی است که یکی از این عوامل رنگ و لعاب برنج و همچنین عطر بی نظیر آن است. برنج کامفیروز دارای شکلی بی نظیر می باشد.