دامادی با چوب گردو در همدان مادرزن خود را به قتل رساند

می توان با آغشته کردن چوب گردو در همدان به مواد شیمیایی سمی در برابر اثر عوامل مخرب مانند قارچ ها، حشرات و موجودات دریایی محافظت کرد.

مواد نگهدارنده ای که علیه این گونه موجودات استفاده می شود سه گروه هستند: روغن ها، مواد شیمیایی محلول در روغن و مواد شیمیایی محلول در آب.

چوب را می توان با مواد بازدارنده شیمیایی در برابر آتش مقاوم کرد. بازدارنده های آتش محلول در آب هستند و سمی نیستند.

آنها حاوی سیلیس و سایر ترکیبات شیمیایی هستند و با ایجاد مانعی (چوب ذغالی یا کف) در برابر گسترش شعله یا با تولید گازهای غیر قابل احتراق عمل می کنند.

چوب

چوبی که قرار است با ماده نگهدارنده درمان شود با حذف پوسته پوست (به عنوان یک قاعده) و رطوبت اضافی (تا زیر نقطه اشباع الیاف)، ماشینکاری تا شکل نهایی و سوراخ کردن یا ایجاد برش هایی برای تسهیل ورود ماده نگهدارنده تهیه می شود.

مواد نگهدارنده را می توان با مسواک زدن، پاشیدن، غوطه ور کردن، خیساندن، غوطه وری متوالی در حمام های سرد و گرم و انتشار (به کار رفته در چوب سبز) استفاده کرد، اما آغشته کردن تحت فشار در مخازن یا سیلندرهای بسته کارآمدترین روش است.

چوب منبع طیف وسیعی از محصولات شیمیایی است. از نظر تئوری، حداقل تعداد و نوع محصولات شیمیایی ممکن با فرآورده های نفتی برابر است.

اما در عمل، محصولات شیمیایی چوب به دو گروه کلی تقسیم می شوند: محصولات فرآوری شیمیایی چوب یا اجزای آن و استخراج چوب و مشتقات آنها.

محصولات فرآوری شیمیایی، ساخته شده با اصلاح شیمیایی چوب و اجزای چوب، شامل خمیر و کاغذ (در صورتی که خمیر به روش های شیمیایی یا نیمه شیمیایی تولید می شود)، محصولات سلولز و سایر اجزای مولکولی چوب.

سلولز از خمیرهای شیمیایی پس از حذف کامل سایر ترکیبات ( لیگنین، همی سلولزها و مواد استخراجی) تولید می شود.