ذرت علوفه ای فله موجب تقعییر رنگ چشم شما می شود

ذرت یا همان ذرت علوفه ای فله یکی از متنوع ترین محصولات زراعی خاریف در حال ظهور است که دارای سازگاری گسترده ای در شرایط متنوع کشاورزی است.

از آنجا که پتانسیل عملکرد آن به مراتب بیشتر از هر غلات دیگر است ، به عنوان محصول معجزه آسا یا “ملکه غلات” نامیده می شود. این محصول علوفه ای ایده آل به دلیل رشد سریع ، قابلیت بازده بالا ، شخصیت خوش طعم و مغذی است. این ماده علوفه ای با کیفیت خوب با قابلیت هضم بالا تولید می کند.

از زمان های قدیم ، از نی از ذرت به عنوان علوفه حیوانات استفاده می شود. حتی امروزه ذرت از نظر تولید زیست توده یک محصول عالی است. علوفه سبز یکی از مؤلفه های مهم دامپروری است.

بخش رشد حیوانات در درجه اول به در دسترس بودن مواد مغذی مغذی بستگی دارد. در میان فودرهای کشت شده غیرقانونی ، ذرت تنها علوفه ای است که به همراه مقدار خوبی از زیست توده ، کیفیت غذایی بهتری تولید می کند.

به افزایش وزن بدن و کیفیت شیر در گاوها کمک می کند. قابل قبول بودن ذرت به عنوان علوفه را می توان از این واقعیت که عاری از هرگونه مؤلفه ضد تغذیه ای است ، قضاوت کرد.

این ماده حاوی غلظت بالایی از قندهای محلول در مرحله سبز است که باعث می شود آن را برای حفظ به عنوان سیلو مناسب نگه دارید.

خاکهای لومی خوب تخلیه شده برای این محصول مناسب هستند. یک عمل با شخم زدن به خاک و به دنبال آن دو مورد آزار و اذیت و تسطیح صلیب برای به دست آوردن یک بستر بذر بدون علفهای هرز و سطح مناسب است.

کاشت باید نیمه دوم آوریل با نرخ بذر 50-60 کیلوگرم در هکتار انجام شود. فاصله بذر باید در 30 سانتی متر حفظ شود.

علوفه بین 70-80 روز آماده است اما برای تولید دانه حدود 110-120 روز طول می کشد. عملکرد علوفه بین 350-450 پنجه هکتار است.

این یک نوع نگهداری از علوفه است که حاوی 8-10 ٪ پروتئین است. زمان برداشت ایده آل زمانی است که گیاه به بلوغ فیزیولوژیکی رسیده و در مرحله کامل دندان قرار دارد.

ذرت ذرت: ذرت ذرت شامل بقایای گیاهان ذرت است که برای دانه رشد می کنند و پس از برداشت در مزرعه باقی مانده اند. این شامل ساقه ، برگ ، پوسته و کباب است.