زنی در ترکیه سنگ توپاز سوئیسی را با غذا می خورد

قابل توجه بودن سنگ توپاز سوئیسی از هیچکس پوشیده نیست. این سنگ هم به عنوان یکی از تمیزترین، شفاف‌ ترین و ترد ترین سنگ‌ های بی‌ رنگ کشف‌ شده مورد توجه است و هم میزبان مجموعه‌ای از رنگ‌ها است.

بسیاری از این رنگ ها طبیعی هستند، در حالی که برخی دیگر در طی سالیان متمادی به عنوان درمانی برای سنگ ایجاد شده اند.

کاملاً مشخص نیست که چگونه این گوهر به نام توپاز شناخته شد، اما آنچه می دانیم این است که جزیره کوچک در دریای سرخ که امروزه به نام زبرگاد (و به انگلیسی جزیره سنت جان) شناخته می شود، زمانی نام داشت.

پلینی بزرگ (23 – 79 پس از میلاد)، نویسنده کتاب تاریخ طبیعی (که اغلب به عنوان اولین دایره المعارف شناخته می شود) این گوهر را به جزیره مرتبط می کند.

او همچنین بیان می کند که نام جزیره از کلمه یونانی “topazos” به معنای “جستجو” گرفته شده است.

سنگ

این جزیره در حال حاضر به طور گسترده در محافل سنگ های قیمتی به عنوان مکانی که کلئوپاترا پریدوت خود را استخراج کرده است، شناخته می شود، اما هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد توپاز در این زمان در آنجا استخراج شده است.

گفته می شود، در طول تاریخ، این دو سنگ قیمتی بارها با یکدیگر اشتباه گرفته شده اند، زیرا هر دو را می توان با رنگ های سبز مایل به طلایی پر جنب و جوش پیدا کرد.

علاوه بر این، بسیاری از مورخان بر این باورند که کلئوپاترا زمردهایی را که احتمالاً سنگ های پریدوت این جزیره را می پرستند، می پرستند.

بنابراین، به نظر می رسد که جزیره توپازیوس ممکن است به طور تصادفی با این سنگ مرتبط باشد قبل از اینکه تکنیک های شناسایی سنگ های قیمتی به اندازه امروز قابل اعتماد شوند.

یکی دیگر از ریشه های احتمالی این نام به شکل کلمه سانسکریت “tapaz” به معنای “آتش” است. این می تواند به یکی از دو چیز اشاره داشته باشد: آ

تش سنگ های قیمتی تقسیم نور سفید به رنگین کمانی از رنگ ها در جواهر یا این واقعیت که توپاز گاهی اوقات به رنگ طلایی عمیق و زیبا یافت می شود.