گل محمدی در میمند موجب اختلال بینایی می شود

مناسب ترین مکان ها برای کاشت گل محمدی در میمند با خاک حاصلخیز مرطوب انتخاب می شوند که اسیدیته آن بین 6 تا 7 درجه است، علاوه بر این که حاوی مواد آلی برای تغذیه گیاه هستند. علاوه بر قرار گرفتن محل در معرض نور خورشید که کشت می شود.

برای اینکه بتواند گلی با شاخه های قوی داشته باشد، نیاز به قرار گرفتن در معرض نور خورشید به مدت طولانی از 6 تا 8 ساعت در روز دارد.

آن گل رز به خوبی به فرآیند هرس پاسخ می دهد، بنابراین باید به صورت دوره ای و منظم انجام شود، اما توصیه می شود به طور مکرر آن را هرس نکنید، به خصوص در تابستان، اما در زمستان طبیعی است، به خصوص در ژانویه که هرس با حذف انجام می شود.

قسمت های اضافی برای رشد ساقه های اصلی درخت و ایجاد فضای وسیع بین ساقه ها برای عبور هوا از آن خروجی ها و هرس پس از فصل گلدهی انجام می شود.

کمپوست باید در خاک قرار داده شود تا از بقای مواد آلی در آن اطمینان حاصل شود و در زمان آبیاری و یا در صورت قرار گرفتن در معرض باران کوددهی شود.

گل

زیرا گل رز دارای ساقه های عمیق است که به مقدار زیادی کود نیاز دارد که باعث می شود گیاه در یک حالت سالم باشد.

فرآیند تکثیر گل رز به روش های مختلف صورت می گیرد، یا با قلمه زدن که معمولاً مورد استفاده قرار می گیرد، قلمه های آن ها را از ساقه درختان گرفته.

از پایین خراشیده می کنند و یک سوم آن ها را در محلی برای تکثیر قرار می دهند. نهالستان و کار بر روی هرس و کوددهی دائمی آنها و یا زمین گذاری که در تکثیر استفاده می شود.

گل رز با مشکلاتی مواجه است که از مهم ترین این مشکلات می توان به موارد زیر اشاره کرد:

کمبود فسفات:
جایی که برگ ها سبز تیره و به سمت داخل پیچ خورده و به شدت می ریزند.

کمبود نیتروژن:

برگ کوچک، با لکه های قرمز است.