زنی که فرش 9 متری عظیم زاده را با تار عنکبوت بافت

فرش یک عنصر تزئینی زیبا است. این می تواند ساده یا چند رنگ، هوشیار یا دارای الگوهای غنی باشد. انتخاب بی پایان است، اگر تغییرات احتمالی را در نظر بگیریم.

مواد ساخت، رنگ، اندازه، ضخامت. علاوه بر این فرش 9 متری عظیم زاده بدون مشکل در تمامی اتاق های خانه نصب می شود. نرمی، گرما و راحتی را به ارمغان می آورد. وقتی صحبت از فرش های بربر ساخته شده از پشم یا پنبه می شود، حتی بهتر است.

فرش های مختلف بربر در اختیار شماست، همگی به همان اندازه که زیبا هستند و شیک هستند. شناخته شده ترین آنها منشاء مراکشی دارند.

ساخت فرش‌های بربر نتیجه شیوه زندگی خاصی است، یعنی زندگی قبایل کوچ نشین. بربرها خود را آزادگان، مردان نجیب یا ایمازیگن تعریف می کنند. در مفرد بربر را آمازیغ می گویند.

زنان مسئول چندین فعالیت از جمله بافندگی بودند. دارایی هر خانواده شامل چادر، قالی بود که زنان می ساختند. آنها همچنین لباس و تمام کتانی خانواده را می بافتند.

از این زندگی دوره گرد، با اردوگاه هایی که در طول سفر برپا شده بود، دانش توسعه یافت. استفاده از پشم گوسفند، ساخت فرش های موی بلند، نرم و کرکی را امکان پذیر کرد.

این حداقل راحتی برای دراز کشیدن یا نشستن روی زمین ضروری است. استفاده از رنگ با منشاء نباتی باعث شده تا نقوش زیبایی در تزئین فرش ایجاد شود.

روش های دیگر ساخت فرش نیز شناخته شده است، استفاده از پنبه یا طناب و بازیافت ضایعات پارچه. نتیجه به سادگی باشکوه است و افق های وسیعی را در جهان سفر باز می کند. امروزه چندین قبیله درآمد خود را از ساخت فرش بربر به دست می آورند.

علاوه بر رنگ ها، طول نخ های پشمی، تکنیک ساخت نیز متنوع شده است. قالی ها نام منطقه و قبیله اصلی خود را دارند. هر کدام روش تولید خود را دارند.

قالیچه Beni Ouarain از منطقه ای به همین نام که در اطلس میانه قرار دارد می آید. بنی اوارین 17 قبیله از این منطقه را مشخص می کند که کم تحرک شده اند.

آنها کشاورزی و پرورش گوسفند مارموشا را انجام می دهند. زنان فرش بربر را با پشم این گوسفندان می سازند. سفیدی این پشم با پرزهای بلند و ضخیم، مشخصه قالی های بنی اوارین است. نقوش الماس بسیار بزرگ، بافته شده با پشم سیاه، این فرش ها را زینت می دهد.